2012-12-13 - 12/26

12/26

Conventie. Rechtmatige opzegging toelatingsovereenkomst. Geen nietigheid op grond van BBA. In het algemeen zal het opzeggen van het vertrouwen door de overige leden van een maatschap of vakgroep in beginsel een gewichtige reden opleveren voor opzegging van de toelatingsovereenkomst. Van een raad van bestuur mag, afhankelijk van de verdere omstandigheden, worden verwacht dat hij zich inspant om te bevorderen dat het vertrouwen binnen de maatschap of vakgroep terugkeert en de raad van bestuur dient zich te vergewissen van de gedragingen of gebeurtenissen die tot het gebrek aan onderling vertrouwen hebben geleid.

 

Reconventie: niet vastgesteld kan worden dat eiser heeft ‘gelekt’ naar de pers. De vordering tot schadevergoeding van het ziekenhuis wordt afgewezen.

Bijlage:PDF 12/26