2012-09-17 - 12/18 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID, PRODUCTIENORMEN, BEGROTING, VERLIESGEVENDHEID

12/18

De sterk achterblijvende omzet en de daaruit voortvloeiende verliesgevendheid van verweerders geriatrische praktijk leveren naar het oordeel van het Scheidsgerecht een gewichtige reden op die ontbinding rechtvaardigt. Partijen geven een verschillend antwoord op de vraag of er ter zake van de ontbinding grond is voor een vergoeding naar billijkheid. Bepalend is hier de mate waarin een van partijen, of partijen samen, ‘schuld’ hebben aan de verliesgevendheid van de geriatrische praktijk. Eiseres heeft op dit punt te hoge eisen gesteld aan verweerder.

Bijlage:PDF 12/18 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID, PRODUCTIENORMEN, BEGROTING, VERLIESGEVENDHEID