2012-01-05 - 11/26 OPZEGGING ARBEIDSOVEREENKOMST. VERVOLG OP 11/24.

11/26

Eiser vecht zijn op non-actiefstelling en de opzegging van zijn toelatingsovereenkomst aan. In een eerdere kort gedingprocedure is de non-actiefstelling als ordemaatregel in stand gelaten. Eiser bepleit dat zulks ten onrechte is geschied en dat de opzegging van de toelatingsover-eenkomst niet in stand kan blijven. Beroep van stichting op niet-ontvankelijkheid van eiser omdat hij bodemprocedure te laat aanhangig zou hebben gemaakt, wordt verworpen. Stichting heeft eiser overvallen met besluitvorming en ten onrechte het beginsel van hoor en wederhoor niet in acht genomen. Aan de op non-actiefstelling en aan de opzegging kleeft dus een gebrek, maar dit leidt niet tot de conclusie dat de opzegging zonder rechtsgevolg blijft omdat de terugkeer van eiser niet verantwoord is, nu sprake is van al jarenlang bestaande problemen binnen de maatschap, terwijl ook het stafbestuur unaniem achter de besluiten van de stichting staat. Eiser komt een vergoeding naar billijkheid toe ter zake van het geschatte gemiste inko-men over één jaar.

Bijlage:PDF 11/26 OPZEGGING ARBEIDSOVEREENKOMST. VERVOLG OP 11/24.