2012-05-02 - 12/08KG NON-ACTIEFSTELLING

12/08KG

Eiseres vecht in KG haar onmiddellijke op non-actiefstelling aan. Toelatingsovereenkomst is opgezegd tegen latere datum. Ziekenhuis heeft eiser echter met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld gedurende de opzeggingsperiode gelet op het belang van de patiëntenzorg. Toewijzing vordering eiseres. Het feit dat toelatingsovereenkomst na ommekomst van de opzegtermijn zal eindigen rechtvaardigt op zichzelf niet een non-actiefstelling vooruitlopende op de beëindiging. Beoordeling of non-actiefstelling gerechtvaardigd is zal zelfstandig moeten worden beoordeeld aan de hand van het daarvoor geldende criterium.

Bijlage:PDF 12/08KG NON-ACTIEFSTELLING