2012-01-13 - 11/25 BEVOEGDHEID, DISCIPLINERENDE GESPREKKEN, KWALITEITSREGLEMENT, ONZORGVULDIG HANDELEN, RAAD VAN BESTUUR, RAPPORT, COMMISSIE VAN ONDERZOEK, VERKLARING VOOR RECHT, BEKENDMAKING

11/25

Scheidsgerecht bevoegd nu het geschil voortvloeit uit de relatie tussen partijen die gebaseerd is op de toelatingsovereenkomst. Verklaring voor recht dat er geen disciplinerende gesprekken als bedoeld in het Kwaliteitsreglement zijn gevoerd door de raad van bestuur met de medisch specialisten. Afspraken op basis van de inhoud van het rapport van de commissie van onderzoek. Bekendmaking van de uitspraak van het Scheidsgerecht.

Bijlage:PDF 11/25 BEVOEGDHEID, DISCIPLINERENDE GESPREKKEN, KWALITEITSREGLEMENT, ONZORGVULDIG HANDELEN, RAAD VAN BESTUUR, RAPPORT, COMMISSIE VAN ONDERZOEK, VERKLARING VOOR RECHT, BEKENDMAKING