2012-08-16 - 11/38 GOODWILL, SCHADE, WAARNEMING, KOSTEN

11/38

Geen contractuele verplichting voor stichting tot vergoeding goodwill, wel gehouden aan opvolgers bij toelating voorwaarde op te leggen dat zij aan eisers waarde goodwill vergoeden.
Onbillijk om risico verdampen goodwill geheel bij eisers te laten.
Geen vergoeding enige (overige) schade, nu geen bijzondere omstandigheden die billijkheidshalve tot vergoeding financiële en immateriële gevolgen opzegging kunnen leiden.
Kosten waarneming voor rekening van eisers.

Bijlage:PDF 11/38 GOODWILL, SCHADE, WAARNEMING, KOSTEN