2012-10-23 - 12/32 KG KORT GEDING, AANWIJZING, VERBOD, OVERHEIDSRECHTER, DWANGSOM

12/32

Het gaat in dit kort geding om twee bestuurlijke aanwijzingen die het ziekenhuis aan verweerder heeft gegeven met daarin onder andere een verbod om, op straffe van een dwangsom, zijn geschillen met de maatschap en de VMS aan de gewone overheidsrechter voor te leggen. Op grond van de toelatingsovereenkomst heeft het bestuur niet de bevoegdheid verweerder te verbieden om geschillen met derden binnen het ziekenhuis aan de overheidsrechter voor te leggen. De vorderingen van het ziekenhuis worden afgewezen.

Bijlage:PDF 12/32 KG KORT GEDING, AANWIJZING, VERBOD, OVERHEIDSRECHTER, DWANGSOM