2012-09-26 - 12/11 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, VORDERING TOT ONGEDAANMAKING EN SUBSIDIAIR TOT TOEKENNING VAN EEN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID

12/11

Medisch specialist is aangesproken op zijn houding en gedrag. Medewerkers beklagen zich over zijn onheuse gedragingen en uitlatingen (ongeduldig en driftig). Het ziekenhuis heeft een externe partij opdracht gegeven onderzoek te doen en te rapporteren over de samenwerkingsproblemen en de oplossingsrichting. Deze externe partij heeft aanvankelijk een plan van aanpak voorgesteld, maar op enig moment aan het ziekenhuis geadviseerd de toelatingsovereenkomst met de medisch specialist op te zeggen. De medisch specialist heeft aangevoerd dat voor dat advies geen goede aanleiding bestond omdat hij zijn leven had gebeterd en het plan van aanpak werd nageleefd. Partijen zij het erover eens dat de medisch specialist een zeer bekwaam arts is. Tijdens de behandeling is gebleken dat hun relatie (en de relatie van de medisch specialist met zijn collega’s) onherstelbaar verstoord is. Opzegging blijft daarom in stand maar omdat aan de opzegging gebreken kleven, waaronder met name het feit dat het ziekenhuis de medisch specialist geen herkansingsmogelijkheid heeft geboden, wordt aan de specialist een vergoeding naar billijkheid toegekend van EUR 175.000,--.

Bijlage:PDF 12/11 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, VORDERING TOT ONGEDAANMAKING EN SUBSIDIAIR TOT TOEKENNING VAN EEN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID