2012-03-28 - 11/33 WERKZAAMHEDEN ELDERS (ZBC)

11/33

Werkzaamheden medisch specialisten elders (zelfstandig behandelcentrum). Het ziekenhuis vordert o.a. de medisch specialisten te bevelen hun werkzaamheden in het zelfstandig behandelcentrum te staken. Medisch specialisten zijn van mening dat de toestemming zoals bedoeld in art. 3 lid 1 van de toelatingsovereenkomst stilzwijgend is verleend nu niet binnen de termijn van twee maanden is gereageerd op hun e-mailbericht. Toewijzing vorderingen ziekenhuis (waaronder een verklaring voor recht dat de werkzaamheden elders in strijd zijn met de toelatingsovereenkomst en als zodanig een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de toelatingsovereenkomsten oplevert). E-mailverzoek voldoet niet aan de eisen die aan het verzoek zoals bedoeld in art. 3 lid 1 van de toelatingsovereenkomst mogen worden gesteld. Een mondelinge toestemming is in beginsel onvoldoende. Daarbij is niet gebleken dat door het ziekenhuis ondubbelzinnig mondeling toestemming is verleend.
Ziekenhuis stelt zich terecht op het standpunt dat de werkzaamheden de financiële positie van het ziekenhuis aanmerkelijk kan schaden met -uiteindelijk- schade voor de patiëntenzorg.

Bijlage:PDF 11/33 WERKZAAMHEDEN ELDERS (ZBC)