2021-02-08 - 20/14

Het ziekenhuis heeft verweerder in loondienst overgenomen van een ziekenhuis dat dreigde failliet te gaan. Alle medische behandelingen in het ziekenhuis zijn exclusief aan het MSB uitbesteed. Het MSB weigert verweerder tot het MSB toe te laten. Het ziekenhuis verzoekt primair toestemming in de zin van art. 7:671a BW om de arbeidsovereenkomst met verweerder op de in art. 7:669 lid 3 sub a BW genoemde grond (de a-grond) op te zeggen en subsidiair om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de in art. 7:669 lid 3 sub h BW genoemde grond (de h-grond). Beide verzoeken worden afgewezen.

Bijlage:PDF 20/14