2021-03-16 - 20/19

20-19

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 aanhef en onder h BW. Arbeidsovereenkomst is inhoudsloos geworden nu de werkgever niet in de mogelijkheid verkeert om werkneemster nog op een verantwoorde manier in samenwerking met haar collega's haar werkzaamheden te laten uitoefenen. Afwijzing billijke vergoeding ex artikel 7:671b lid 9 BW nu niet kan worden gesproken van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Bijlage:PDF 20/19