1997-09-05 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. STRIJD MET GOEDE PROCESORDE. WACHTGELD.

12

Verweerder heeft ter zitting uitdrukkelijk verklaard met ontbinding te kunnen instemmen. Te laat beroep van verweerder op juistheid van totstandkoming besluit. Daarop had zo nodig in kort geding kunnen worden ingegaan. De instelling heeft zich wat het wachtgeld betreft jegens verweerder tot meer verplicht dan waarop hij aanspraak kan maken. Beroep op wachtgeldregeling van een collega verworpen.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. STRIJD MET GOEDE PROCESORDE. WACHTGELD.