1997-01-14 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. HOORPLICHT. BESLUIT EISER OM KLINISCHE WERKZAAMHEDEN TE BE√čINDIGEN ONREDELIJK. HANDELWIJZE EISER GEWICHTIGE REDEN.

1997-01-14

Hoorplicht in casu niet voorgeschreven. Dit neemt niet weg dat eiser 'rauwelijks' met opzegging zou mogen worden geconfronteerd. Dat is evenwel niet gebeurd. Ook staf is gehoord. Gelet op alle relevante omstandigheden kon eiser in redelijkheid niet besluiten per 1 januari 1997 zijn klinische werkzaamheden in ziekenhuis te beëindigen. Over wijze waarop de kinderartsen en de verpleging de kindergeneeskunde uitoefenen zijn nooit concrete klachten geuit. Ook over de inrichting van de afdeling zijn geen klachten bekend. De handelwijze van eiser vormde een gewichtige reden voor het ziekenhuis om de overeenkomst te beëindigen.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. HOORPLICHT. BESLUIT EISER OM KLINISCHE WERKZAAMHEDEN TE BE√čINDIGEN ONREDELIJK. HANDELWIJZE EISER GEWICHTIGE REDEN.