1997-04-18 - GEEN ONTBINDING TOELATINGSOVEREENKOMST. GEEN GEWICHTIGE REDENEN. EVENTUEEL ONTBINDING MET SCHADEVERGOEDING.

07

Verweerder schiet in bepaalde opzichten tekort op het communicatieve vlak, maar hij heeft niet altijd in een situatie verkeerd die als bevorderlijk voor het oplossen of verminderen van communicatieve problemen kan worden aangemerkt. Op dit ogenblik geen gewichtige redenen aanwezig. Niet aangetoond dat verweerder het ziekenhuis 'in zijn existentie' zou bedreigen. Van onbekwaamheid op medisch terrein kan niet worden gesproken. Eventueel ontbinding met schadevergoeding, maar dat is door eiseres niet gevorderd.

Bijlage:PDF GEEN ONTBINDING TOELATINGSOVEREENKOMST. GEEN GEWICHTIGE REDENEN. EVENTUEEL ONTBINDING MET SCHADEVERGOEDING.