1997-05-02 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. ERNSTIGE VERTROUWENSBREUK. WEDERZIJDSE SCHULD, SCHADEVERGOEDING.

08

Partijen over ontbinding eens, verschil van mening over schadevergoeding. Verweerder treft verwijt dat hij contacten met Raad van Toezicht per omgaande heeft verbroken. Eiseres heeft niet kunnen overtuigen dat door verweerder financiële noodsituatie is ontstaan. Ook geen ongeautoriseerde aankoop van onroerende zaken. In verleden heeft verweerder grote verdiensten voor eiseres gehad. Immateriële schade afgewezen.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. ERNSTIGE VERTROUWENSBREUK. WEDERZIJDSE SCHULD, SCHADEVERGOEDING.