1997-02-28 - SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER.

05

In eerder bindend advies van andere arbiters dan Scheidsgerecht is niet reeds over thans gevorderde schadevergoeding beslissing genomen. Voor oorzaak van teruggelopen omzet in praktijk eiser en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor te bedingen goodwill kan verweerder slechts gedeeltelijk aansprakelijk worden gesteld.

Bijlage:PDF SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER.