2004-07-30 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST.

03/26

Tussen werknemer en werkgever is een "beëindigingsovereenkomst" gesloten naar aanleiding van tussen hen gerezen geschillen. Over de uitvoering van deze overeenkomst is opnieuw een conflict ontstaan. Nu werknemer kennelijk zijn werk als revalidatiearts voor een dag per week niet wenst voort te zetten volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding naar billijkheid.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST.