2004-05-06 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST EN VERGOEDING VAN GOODWILL

04/04

In verband met concentratie van werkzaamheden in één ziekenhuis, treden tot een ander ziekenhuis toegelaten specialisten in dienst van het ziekenhuis waarin deze concentratie geschiedt. Het andere ziekenhuis mag de toelatingsovereenkomst opzeggen doch moet zich de belangen van de specialisten aantrekken en hun een billijke vergoeding betalen in verband met verlies van de mogelijkheid om van een opvolger goodwill te bedingen.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST EN VERGOEDING VAN GOODWILL