2004-09-16 - EINDVONNIS VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW TIJDENS WACHTGELDPERIODE

03/25II

Het Scheidsgerecht blijft bij zijn oordeel dat bij voortzetting van deelneming aan pensioenfonds tijdens wachtgeldperiode de werkgever en de werknemer ieder hun deel van de premie verschuldigd blijven.

Bijlage:PDF EINDVONNIS VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW TIJDENS WACHTGELDPERIODE