2004-06-18 - LUMPSUM-FINANCIERING EN DEELNEMING AAN MAATSCHAP VAN SPECIALISTEN

04/10

In ziekenhuis A vindt verdeling van de lumpsum plaats tussen enerzijds medische specialisten die niet verenigd zijn in één maatschap (holding genaamd) en de maatschap van de overige specialisten. Na fusie van dit ziekenhuis met ziekenhuis B gaan eisers samenwerken met specialisten uit ziekenhuis B en willen om deze reden uit de holding treden. Het Scheidsgerecht verklaart voor recht dat na de opzeggingstermijn tussen eisers en de holding geen verplichtingen meer bestaan en onthoudt zich van een oordeel over de verdeling van de lumpsum, nu niet alle partijen in het geding zijn betrokken.

Bijlage:PDF LUMPSUM-FINANCIERING EN DEELNEMING AAN MAATSCHAP VAN SPECIALISTEN