2004-07-16 - TUSSENVONNIS. UITLEG VONNIS

03/25

Geding over de uitleg van een eerder door het Scheidsgerecht gewezen vonnis met betrekking tot betaling van een aantal coaching-gesprekken, kosten van rechtsbijstand en uitleg van de wachtgeldregeling. Wat dit laatste betreft wordt voorlopig geoordeeld dat de tekst van de regeling inhoudt dat de werkgever de pensioenpremie moet voldoen onder aftrek van een bijdrage van de werknemer.

Bijlage:PDF TUSSENVONNIS. UITLEG VONNIS