2010-07-13 - 10/29KG

10/29KG

Vordering in kort geding tot het teruggeven aan specialist van managementtaken. Eenzijdige functiewijziging? Managementtaak behoort tot eindverantwoordelijkheid van ziekenhuisbestuur.

Bijlage:PDF 10/29KG