2010-01-07 - 08/30 Aanvullend VERVOLG 08/30-2. VERZOEK TOT AANVULLING VONNIS 08/30-2

08/30

De specialist heeft verzocht om aanvulling van het vonnis onder nummer 08/30-2 omdat hij meent dat niet op alle vorderingen is beslist. Het verzoek wordt afgewezen met een korte nadere motivering. Gelet op de onzekerheid over de onderbouwing van de vorderingen tot schadevergoeding was er ook naar redelijkheid en billijkheid geen grond zien voor een hoger schadebedrag dan is toegewezen.

Bijlage:PDF 08/30 Aanvullend VERVOLG 08/30-2. VERZOEK TOT AANVULLING VONNIS 08/30-2