2010-07-06 - 10/30KG MEDISCH SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, ONDERZOEK FUNCTIONEREN, TUCHTMAATREGELEN, INFORMATIEVERSTREKKING

10/30KG

Na oplegging van tuchtmaatregelen heeft het ziekenhuis een onderzoek ingesteld naar het beroepsmatig functioneren van de specialist. Tevens is bepaald dat hij hangende het onderzoek geen rugpatiënten mag behandelen. Het ziekenhuis werd, zonder vooraf door de specialist geïnformeerd te zijn, door de media geconfronteerd met de uitkomst van twee tuchtprocedures tegen de specialist. De specialist was op dat moment moeilijk bereikbaar voor overleg. Hij heeft hiermee het ziekenhuis de kans ontnomen zich behoorlijk voor te bereiden op de uitkomst van de tuchtprocedure en vragen van patiënten, publiek en media. In die omstandigheden kan het uitbrengen van een persbericht door het ziekenhuis niet als onrechtmatig worden gekenschetst. Ook was het besluit om de specialist aan een onderzoek te onderwerpen en hem gedurende die tijd te verbieden het type behandelingen uit te voeren waarvoor hij was berispt, niet onrechtmatig. De vraag of gehandeld is in strijd met de procedurele voorschriften van de toelatingsovereenkomst kan in het midden blijven omdat de specialist zich kennelijk heeft neergelegd bij de op non-actiefstelling hangende het onderzoek en zijn overige werkzaamheden op eigen initiatief tijdelijk heeft gestaakt. De vorderingen van de specialist worden afgewezen. (Zie voor de bodemprocedure 10/35).

Bijlage:PDF 10/30KG MEDISCH SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, ONDERZOEK FUNCTIONEREN, TUCHTMAATREGELEN, INFORMATIEVERSTREKKING