2010-06-28 - 10/11 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST

10/11

Longarts. Opzegging ziekenhuis van de toelatingsovereenkomst.
Al enkele jaren sprake van wrijvingen tussen eiser en opeenvolgende managers van de afdeling longgeneeskunde. Externe commissie heeft in opdracht van de raad van bestuur en het stafbestuur onderzoek gedaan naar de problemen binnen de maatschap. De bevindingen van de externe commissie leveren een ernstig beeld op. Advies van de onderzoeker is de toelatingsovereenkomst met eiser te beëindigen.
Eiser heeft de bevindingen van de externe commissie niet ontzenuwd. Afwijzing van de vordering die strekt tot een verklaring van recht dat rapport van de externe commissie ondeugdelijk is. Gewichtige redenen van zodanig klemmende aard dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs van het ziekenhuis niet gevergd kan worden. Dit ondanks dat zijn mede maten zich hebben uitgesproken voor continuering van zijn toelating. Voor de opzegging bestond voldoende grond, zodat deze geen rechtskracht ontbeert. Geen grond voor toekenning van immateriële of materiële schadevergoeding. Geen grondslag voor een garantstelling van het ziekenhuis voor de afwikkeling van de goodwill. Dit laatste is een zaak tussen eiser en de overige leden van de maatschap. Eiser heeft niets gesteld waaruit blijkt dat de overige leden van de maatschap hiertoe niet zullen overgaan.

Bijlage:PDF 10/11 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST