2010-07-13 - 10/28 MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, ONTBINDING, SAMENWERKINGSPROBLEEM BINNEN VAKGROEP, GEBREK AAN VERTROUWEN

10/28

Binnen de vakgroep waaraan de specialist is verbonden zijn de verhoudingen tussen haar en collega verstoord geraakt. Pogingen vanuit de raad van bestuur, mediation en coaching hebben geen baat gehad. Partijen hebben geconstateerd dat sprake was van een uitzichtloze situatie. De raad van bestuur besluit dat beide specialisten moeten vertrekken. De specialist, eiseres in deze procedure, vindt dat onvoldoende grond voor haar gedwongen vertrek aanwezig is. Het ziekenhuis verzoekt echter ontbinding. De specialist voert aan dat het probleem is opgelost nu haar collega reeds uit het ziekenhuis is vertrokken en er geen samenwerkingsproblemen met haar andere collega’s bestaan. Bij de andere partijen, ziekenhuis, stafbestuur, vakgroep, bestaat echter geen vertrouwen meer in vruchtbare samenwerking met de specialist. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met toepassing van de kantonrechtersformule.

Bijlage:PDF 10/28 MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, ONTBINDING, SAMENWERKINGSPROBLEEM BINNEN VAKGROEP, GEBREK AAN VERTROUWEN