2010-11-18 - 10/36 HERHAALD ONTBINDINGSVERZOEK

10/36

Bij eerder arbitraal vonnis is de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden. Dat arbitraal vonnis is door de rechtbank vernietigd. Het ziekenhuis heeft hoger beroep bij het Hof ingesteld. Daarnaast heeft het ziekenhuis een voorwaardelijke ontbindingsprocedure gestart voor de kantonrechter en een voorwaardelijke ontbindingsprocedure voor het Scheidsgerecht. Inzet van beide procedures is ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover de arbeidsovereenkomst nog bestaat en voor zover de kantonrechter respectievelijk het Scheidsgerecht van de vordering kan kennisnemen. Het Scheidsgerecht wijst de vordering af. Het Scheidsgerecht is op zich wel bevoegd om van de vordering kennis te nemen maar zou "zijn eigen graf regeren" omdat het ziekenhuis beoogt een voorziening te krijgen die doorwerkt ook indien het vonnis van de rechtbank waarin het eerder arbitraal vonnis wordt vernietigd, in hoger beroep wordt bevestigd.

Bijlage:PDF 10/36 HERHAALD ONTBINDINGSVERZOEK