2010-05-04 - 10/19KG VOORSCHOTBETALING DBC

10/19KG

Met oog op invoering van de diagnosebehandelcombinatie (DBC) is in 2005 aan verweerders, beide als oogarts werkzaam op basis van een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis, door deze laatste een voorschot betaald van € 58.233,--. In december 2006 is bij vaststellingsovereenkomst vastgelegd dat verweerders het bedrag zullen terugbetalen op het moment dat ook de overige specialisten binnen het ziekenhuis dit hebben gedaan. Ziekenhuis heeft verweerders bericht dat dit laatste het geval is en betaling gevorderd van het bedrag. Verweerders erkennen de vordering. Toewijzing vordering.

Bijlage:PDF 10/19KG VOORSCHOTBETALING DBC