2010-09-28 - 09/24 en 10/22 MAATSCHAPSOVEREENKOMST; SAMENWERKINGSOVEREENKOMST; VERSTORING ONDERLINGE VERHOUDINGEN; RAAD VAN BESTUUR; MEDEWERKERS; GEVAAR PATI√čNTENZORG; TOELATINGSOVEREENKOMST;SCHADEVERGOEDING;

09/24 en 10/22

Beëindiging van maatschapsovereenkomst en ontbreken samenwerkingsovereenkomst met maatschap zijn redenen voor opzegging van de toelatingsovereenkomst met eiser. Tevens is er sprake van een ernstige verstoring van de onderlinge verhoudingen tussen eiser en leden maatschap. Samen met een ernstige verstoring relatie eiser met raad van bestuur en medewerkers vormt dit alles een gevaar voor patiëntenzorg. Gebruik van geluidopnamen buiten medeweten van de betrokkenen vormt een factor in de verstoring van de verhoudingen met de betrokkenen.Gezien de ernst van de gevolgen van de opzegging toelatingsovereenkomst, is aan eiser een schadevergoeding toegekend. Hierin is mede begrepen een vergoeding voor een onevenredige verdeling van de patiëntenstroom.

Bijlage:PDF 09/24 en 10/22 MAATSCHAPSOVEREENKOMST; SAMENWERKINGSOVEREENKOMST; VERSTORING ONDERLINGE VERHOUDINGEN; RAAD VAN BESTUUR; MEDEWERKERS; GEVAAR PATI√čNTENZORG; TOELATINGSOVEREENKOMST;SCHADEVERGOEDING;