2010-01-15 - 09/10 FACILITEITEN, MEDISCH SPECIALIST, SCHADEVERGOEDING, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, SCHADEBEPERKING, BEWIJSLASTVERDELING

09/10

Vaststelling van de omvang en toets van de verplichtingen van het ziekenhuis jegens de medisch specialist met betrekking tot het bieden van de nodige faciliteiten. Begroting gevormd op basis van historische gegevens. Vergoeding van schade wegens gemiste OK-tijd, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de arts, gemaakte afspraken, omstandigheden die voor rekening en risico van het ziekenhuis komen en de noodzaak tot schadebeperking. Bewijslastverdeling.

Bijlage:PDF 09/10 FACILITEITEN, MEDISCH SPECIALIST, SCHADEVERGOEDING, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, SCHADEBEPERKING, BEWIJSLASTVERDELING