2010-05-06 - 10/18KG AANWIJZING, ARTIKEL 7 TOELATINGSOVEREENKOMST, MEDISCH SPECIALIST, KWALITEIT ZORGVERLENING

10/18KG

Aanwijzing in de zin van artikel 7 toelatingsovereenkomst door raad van bestuur aan medisch specialist gegeven in verband met zorgen voor de kwaliteit van de dienstverlening; geclausuleerd bevel tot intrekking van de aanwijzing.

Bijlage:PDF 10/18KG AANWIJZING, ARTIKEL 7 TOELATINGSOVEREENKOMST, MEDISCH SPECIALIST, KWALITEIT ZORGVERLENING