2010-06-21 - 10/03 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST

10/03

Kaakchirurg. Opzegging ziekenhuis van de toelatingsovereenkomst. Sprake van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard dat redelijkerwijs van het ziekenhuis niet gevergd kan worden dat de overeenkomst wordt voorgezet. Feitelijk geen samenwerking met zijn collega; beide werken in belangrijk mate naast elkaar en langs elkaar heen. Een ruim aantal personeelsleden van de afdeling kaakchirurgie heeft al langere tijd problemen met de persoon van eiser. Tandartsen binnen het verzorgingsgebied hebben zich in een collectieve verklaring zeer negatief over eiser uitgesproken. Stafbestuur heeft zich unaniem uitgesproken tegen de voorzetting van de toelating van eiser. Redenen die tot de opzegging hebben geleid zijn niet in hoofdzaak - of in een mate van betekenis - aan het ziekenhuis toe te rekenen. Afwijzing vordering tot schadevergoeding.

Bijlage:PDF 10/03 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST