2011-04-11 - 11/06 ONTBINDINGSVERZOEK BESTUURDER

11/06

Bestuurder heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in voorzitter Raad van Toezicht. Raad van Toezicht heeft zich achter zijn voorzitter geschaard. Bestuurder is niet teruggekomen van standpunt. Onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Benoeming Commissie van Advies en Bemiddeling, gelet op deze stand van zaken, niet zinvol. Volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding in de vorm van een wachtgeldaanspraak.

Bijlage:PDF 11/06 ONTBINDINGSVERZOEK BESTUURDER