2005-03-03 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST: BILLIJKE VERGOEDING

04/15

De opzegging van de toelatingsovereenkomst is rechtsgeldig. Daaraan kleven geen formele gebreken en de opzegging is ook in inhoudelijke zin gerechtvaardigd. Daar staat tegenover dat ook aan het ziekenhuis de nodige verwijten kunnen worden gemaakt van de ontstane situatie en dat er gronden zijn om aan eiseres een redelijke financiële compensatie toe te kennen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich over deze vergoeding uit te laten. Bij eindvonnis wordt het ziekenhuis veroordeeld om aan eiseres de waarde van de goodwill van haar praktijk volgens de normen van de OMS te vergoeden en daarnaast bij wege van billijke vergoeding een bedrag van 90.000 euro.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST: BILLIJKE VERGOEDING