2002-03-05 - TIJDELIJKE SLUITING VAN AFDELING IN ZIEKENHUIS. VORDERING IN KORT GEDING TOT HERVATTING VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET NABIJ ZIEKENHUIS. SPOEDEISEND BELANG IN KORT GEDING.

02/01kg

Het verweer dat er geen spoedeisend belang aanwezig is wordt verworpen. Verweerster doet dit verweer enkel steunen op het feit dat er een inkomensgarantie is gegeven. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat de primaire verplichting van verweerster niet is het garanderen van inkomen, doch het in staat stellen van de gynaecologen om hun praktijk uit te oefenen. Die praktijkuitoefening wordt ernstig beperkt in de periode van sluiting van de afdeling kindergeneeskunde.
Indien uit de opmerkingen van de Inspectie voor de Volksgezondheid niet alleen zou mogen worden geconcludeerd dat de sluiting van de afdeling door de Inspectie zeer onwenselijk werd geacht, maar ook dat de kinderartsen met kunst en vliegwerk tot een oplossing van de dienstenregeling hadden kunnen komen, neemt dit niet weg dat verweerster bij het nemen van haar besluit een eigen verantwoordelijkheid had waarbij niet slechts aan de orde was het risico van een theoretisch mogelijke oplossing door de kinderartsen, maar ook de feitelijke (on)mogelijkheid om de kinderartsen en het andere ziekenhuis tot medewerking te bewegen.

Bijlage:PDF TIJDELIJKE SLUITING VAN AFDELING IN ZIEKENHUIS. VORDERING IN KORT GEDING TOT HERVATTING VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET NABIJ ZIEKENHUIS. SPOEDEISEND BELANG IN KORT GEDING.