2002-07-30 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS. WACHTGELD.

02/07

Tussen partijen bestaat verschil van mening over het te voeren beleid. Eiseres heeft besloten de functie van de algemeen directeur op te heffen. Er is geen passende alternatieve functie gevonden. Het Scheidsgerecht acht de aangeboden vergoeding billijk.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS. WACHTGELD.