2002-10-18 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS.

02/18

Tussen partijen is verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de werkzaamheden van de functie van directeur patiëntenzorg moeten worden uitgevoerd. Het ter zake gevoerde overleg tussen verweerder en de Raad van Toezicht heeft niet kunnen leiden tot overeenstemming van de afwijkende inzichten. Onder invloed van het debat is de arbeidsverhouding inmiddels verstoord.
De door eiseres aangeboden vergoeding acht het Scheidgerecht billijk en zal daarom worden toegewezen.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS.