0000-00-00 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.

2002-04-25

Op grond van gewijzigde omstandigheden dient de arbeidsovereenkomst tussen partijen wegens gewichtige redenen, bestaande uit een verandering in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst na korte tijd behoort te beëindigen, te worden ontbonden. Met het oog op de omstandigheden van het geval komt het het Scheidsgerecht billijk voor aan verweerder ter gelegenheid van de ontbinding een vergoeding toe te kennen tot een bedrag van € 250.000,-.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.