2002-05-31 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR.

02/10

Uit hetgeen door partijen is gesteld, is komen vast te staan dat op grond van gewichtige reden, bestaande uit het wegvallen van de functie van verweerder en het niet voor handen zijn van een passende vervangende functie, de arbeidsovereenkomst tussen partijen dient te worden ontbonden.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR.