2001-09-04 - PROCESKOSTEN IN KORT GEDING.

11

Eiser had bij zijn vordering nog slechts belang voor de duur van de bodemprocedure, waarvan de mondelinge behandeling reeds op 28 mei 2001 plaats vond.
Mede in aanmerking genomen dat het kort geding, gezien de tijdstippen van de opzeggingen van de maatschap en de toelatingsovereenkomst, vrij laat is aangespannen dan wel doorgezet, zullen de kosten van het Scheidsgerecht voor rekening komen van eiser en zullen partijen overigens ieder hun eigen kosten dragen.
(Zie voor de bodemprocedure het bindend advies van 18 juni 2001, Nr. 8)

Bijlage:PDF PROCESKOSTEN IN KORT GEDING.