2001-03-27 - BILLIJKE VERGOEDING BIJ BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.

04

De aan eiser toe te kennen vergoeding strekt niet tot compensatie van de schade die hij lijdt als gevolg van de beëindiging van de toelatingsovereenkomst. Aan eiser wordt een vergoeding naar billijkheid toegekend om hem financieel in staat te stellen een periode te overbruggen waarin hij elders werk als radioloog moet zoeken. De grondslag van deze vergoeding is dat B zich in zekere mate de belangen van eiser moet aantrekken. De omvang van deze vergoeding is derhalve beperkt.
(Vervolg op het arbitraal vonnis van 6 november 2000, Nr. 14)

Bijlage:PDF BILLIJKE VERGOEDING BIJ BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.