1995-05-08 - VORDERING VAN DIRECTEUR TE WORDEN TOEGELATEN TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN

07

Directeur Financieel-Economische Zaken met onmiddellijke ingang ontheven van zijn taken en bevoegdheden bij gebreke van een effectieve communicatie tussen directeur en bestuur als gevolg van ernstig verstoorde verhoudingen. Vordering te worden toegelaten wordt afgewezen; verdere escalatie te verwachten; behandeling ontbindingsverzoek op korte termijn.

Bijlage:PDF VORDERING VAN DIRECTEUR TE WORDEN TOEGELATEN TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN