1995-07-26 - PLAATSEN VAN OPG-APPARATUUR VOOR KAAKCHIRURGEN

26

Indien tot verzochte plaatsing zou worden besloten, zou de reeds aanwezige OPG-apparatuur voor een belangrijk deel onbenut komen te staan. Een dergelijke situatie kan bezwaarlijk als verantwoord worden aangemerkt. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1994, 29)

Bijlage:PDF PLAATSEN VAN OPG-APPARATUUR VOOR KAAKCHIRURGEN