2016-07-28 - 16/08

Ontbinding arbeidsovereenkomst bestuurder.

Geen ernstige veronachtzaming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, wel duurzame verstoring van de vertrouwensrelatie. Rechtsgeldig wachtgeldbeding in arbeidsovereenkomst valt onder overgangsregeling WNT. Ook geen verwijtbaar handelen in de zin van art. 7:699 lid 3 BW, maar (nog steeds) sprake van een financieel zeer sterke en kwalitatief vooraanstaande zorginstelling. Wachtgeldregeling niet beperkt ogv redelijkheid en billijkheid. Bij ontbindingsdatum rekening gehouden met opzegtermijn. Reconventionele vordering tot rectificatie van onjuiste suggestie van strafbaar handelen toegewezen.      

Bijlage:PDF 16/08