2011-12-08 - 11/29 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

11/29

Op grond van het door partijen over en weer gestelde, staat vast dat door het wederzijds ont-breken van vertrouwen de basis voor verdere samenwerking is weggevallen. Ontbinding wordt daarom uitgesproken. Arts heeft geen verwijtbare fouten gemaakt. Volgens de stichting zou bij voortzetting van de arbeidsrelatie de goede patiëntenzorg in gevaar komen. Die overtuiging wordt door de maatschapsleden en door anderen binnen het ziekenhuis gedeeld. Naar het functioneren van de arts is evenwel geen deugdelijk onderzoek ingesteld en de conclusies over het functioneren van de arts zijn dus ook niet gebaseerd op uitkomsten van een deugdelijk onderzoek. Vergoeding op basis van kantonrechtersformule met correctiefactor C=1.

Bijlage:PDF 11/29 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST