2011-09-21 - 11/27KG AMS, DIENSTEN, VERDELING

11/27KG

Datum ingang wijziging verdeling diensten; wijziging verdeling diensten gelijkelijk over de medisch specialisten of naar rato van de omvang van het dienstverband? Inhoud nadere afspraken tussen partijen.

Bijlage:PDF 11/27KG AMS, DIENSTEN, VERDELING