2011-07-28 - 11/24KG VOORLOPIGE VOORZIENING NON-ACTIEFSTELLING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST SPECIALIST NA INTERN ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN HET FUNCTIONEREN MAATSCHAP EN INDIVIDUELE MEDISCH SPECIALIST

11/24KG

Voorziening geweigerd vanwege noodzaak tot het treffen van een ordemaatregel. Raad van Bestuur heeft evenwel onzorgvuldig jegens eiser gehandeld en wordt in proceskosten veroordeeld. Voorziening houdende verplichting tot intrekking opzegging niet mogelijk in kort geding.

Bijlage:PDF 11/24KG VOORLOPIGE VOORZIENING NON-ACTIEFSTELLING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST SPECIALIST NA INTERN ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN HET FUNCTIONEREN MAATSCHAP EN INDIVIDUELE MEDISCH SPECIALIST