2011-10-26 - 11/20 MEDISCH SPECIALISTEN, ZIEKENHUIS, GOODWILL

11/20

Het ziekenhuis vordert van de medisch specialisten betaling van de goodwill van de praktijk die het ziekenhuis heeft overgenomen bij vertrek van één van hun maten. In het ziekenhuis van de rechtsvoorganger van het ziekenhuis bestond van 1995 tot 2008 een overkoepelende ziekenhuismaatschap. In verband met fusie is de koepelmaatschap opgeheven waarbij de deelnemers de keuze is gegeven tussen behoud van de goodwillgarantie en uitbetaling bij uittreden op pensioengerechtigde leeftijd of teruggave van de goodwillgarantie en terugverkrijgen van het recht op goodwill. De ex-maat van verweerders heeft gekozen voor de eerste optie en het ziekenhuis heeft hem bij vertrek op 56-jarige leeftijd zijn goodwill uitbetaald. Verweerders hebben zijn praktijk overgenomen, maar weigerden het goodwillbedrag aan het ziekenhuis te voldoen. Het ziekenhuis vordert dit bedrag met een beroep op de contractuele verhouding tussen partijen. Geoordeeld wordt dat er niet een zodanige afspraak bestaat dat deze als grond voor de vordering van het ziekenhuis kan dienen. Verweerders kunnen de eis van het ziekenhuis ook niet zonder meer terzijde schuiven met de stelling dat zij niets te maken hebben met de afspraak tussen het ziekenhuis en hun ex-maat. De voorgeschiedenis van het geschil betekent dat van alle partijen gevergd mag worden dat zij in redelijkheid meewerken aan maatregelen ter herstel van de situatie na het opheffen van de koepelmaatschap. Naar redelijkheid en billijkheid kan het ziekenhuis verhaal nemen op de maten die de praktijk voortgezet hebben, zodat de vordering wordt toegewezen.

Bijlage:PDF 11/20 MEDISCH SPECIALISTEN, ZIEKENHUIS, GOODWILL