2011-11-02 - 11/19 DECLAREN KLINISCHE EENDAAGSE DBC’S

11/19

DBC-systematiek (in werking getreden per 1 januari 2008). Declareren van klinische ééndaagse DBC’s door cardiologen voor patiënten die langer dan twee uur, maar korter dan zes uur op de afdeling Eerste Harthulp (EHH) verblijven. Gedurende het jaar 2008 hebben de cardiologen klinische ééndaagse DBC’s gedeclareerd. Ziekenhuis en zorgverzekeraars hebben echter (eerst) eind 2008 overeenstemming bereikt over de productieafspraken van het ziekenhuis voor 2008. Onderdeel van die afspraken (totaalpakket) was de afspraak om met ingang van 1 januari 2008 (alsnog) af te zien van de declaratie van klinische ééndaagse DBC’s voor patiënten die op de EEH verbleven. Cardiologen verzoeken een verklaring voor recht dat ziekenhuis tekort is geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld. Afwijzing van de vorderingen.

Bijlage:PDF 11/19 DECLAREN KLINISCHE EENDAAGSE DBC’S