2011-06-07 - 11/14KG MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, ONDERZOEK DISFUNCTIONEREN, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERSTOORDE VERHOUDINGEN

11/14KG

De medisch specialist wordt met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld vanwege bedreiging van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg. Poli-assistentes willen niet langer met de specialist samenwerken en door de werkwijze van de specialist zijn medische dossiers zoekgeraakt. De beslissing tot non-actiefstelling is genomen nadat de specialist te kennen was gegeven dat het ziekenhuis voornemens is zijn toelatingsovereenkomst op te zeggen. Aan dat besluit is een periode voorafgegaan waarin de specialist door de raad van bestuur herhaaldelijk is aangesproken op zijn werkwijze en gedrag. Een in gang gezet onderzoek naar disfunctioneren is gestaakt, omdat het toen lopende verbetertraject effect leek te sorteren. Nadat er opnieuw signalen over terugval in het oude gedrag waren ontvangen is opnieuw een onderzoek gestart. Ten aanzien van het medisch-inhoudelijk functioneren was de conclusie positief voor de specialist. Het onderzoek leidde niet tot eenduidige conclusies wat betreft de omgang met medische dossiers. Met betrekking tot de samenwerking met de polimedewerkers kwam uit het onderzoek naar voren dat die was op de nevenlocatie van het ziekenhuis niet verstoord was, maar op de andere (hoofd)locatie duidelijk wel verstoord. De verstoorde verhoudingen zijn van zodanige aard dat aannemelijk is dat terugkeer van de specialist tot wanorde dan wel risico’s in de patiëntenzorg zouden leiden, zodat de op non-actiefstelling als gerechtvaardigde maatregel wordt beoordeeld. Voor toekenning van de gevorderde schadevergoeding bestaat geen grond.

Bijlage:PDF 11/14KG MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, ONDERZOEK DISFUNCTIONEREN, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERSTOORDE VERHOUDINGEN